Diensten

Pagina titel
Onze verzekeringen
Inleidende tekst

speel zeker, kies voor tinis nv

Net als voor uw bankzaken verkiest u een vertrouwenspersoon voor uw verzekeringen. Iemand die u informeert over het brede aanbod aan soorten verzekeringen en die u de weg wijst naar oplossingen voor uw vraag naar zekerheid. Iemand die u helpt de juiste keuze te maken en die niet één maar meerdere producten voorstelt om uw verzekeringsbehoeften in te vullen. Zodat u een product bekomt dat past bij uw visie en filosofie. Maar dat vooral alle risico’s verzekert waarvoor u zich wil indekken.

BRAND, ONGEVALLEN EN ALLE RISICO'S (BOAR)

VOOR ALS HET NOODLOT TOESLAAT…

Verzekeringen in het kader van brand, ongevallen en allerlei andere risico’s dekken uw schade wanneer het noodlot toeslaat. Samen met u bekijken we op welke domeinen u best een gepaste polis afsluit. Een verzekering BA Auto is natuurlijk verplicht maar andere zijn dat niet. Een brandverzekering voor uw eigendom is een kwestie van gezond verstand. Net als een ongevallenverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen voor wie een lening moet afbetalen. Wist u dat u al met een kleine premie een verzekering bekomt die u maandelijks een extra vergoeding toekent bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval? Deze extra financiële zuurstof maakt vaak het verschil tussen het behoud van uw huis of wagen en beslag na wanbetaling. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

 

AANVULLENDE ZIEKTEVERZERING & HOSPITALISATIE

UW GEZONDHEID KIEST U NIET, GOEDE ZORGEN WEL

Aanvullende ziekteverzekering, geen luxe.

België is gelukkig nog steeds een land waar de basis ziekteverzekering heel wat zaken garandeert voor wie met tegenspoed geconfronteerd wordt. Maar steeds meer ziekenhuiskosten worden niet terugbetaald en heel wat medicijnen worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald. Bij ernstige ziekte of hospitalisatie lopen de kosten snel op. Een aanvullende ziekteverzekering is de dag van vandaag geen luxe, zeker voor een gezin met kinderen. Kinderen zijn vaker ziek en hebben vrijwel altijd nood aan extra verzorging zoals tandverzorging en orthodontie.

Hospitalisatieverzekering, must voor jonge gezinnen

Voor jonge gezinnen raden we trouwens steeds een hospitalisatieverzekering aan. Vraag maar rond en u merkt dat bijna elk kind wel enkele dagen doorbrengt in een kliniek. Indien tijdig afgesloten komt het verblijf in de kraamkliniek eveneens in aanmerking. Het is trouwens aan te raden om op jonge leeftijd met een hospitalisatieverzekering te starten. De premies zijn vrij laag en blijven dat tot op het einde van de looptijd. Al blijft deze polis heel interessant op bijna elke leeftijd. Kom gerust eens langs voor meer informatie.

 

DIVERSE VERLIEZEN, BIJSTANDS- EN KREDIETVERZEKERINGEN

VOOR WIE VOOR ZEKERHEID KIEST

Beperk de risico’s voor uw bedrijf

Voor een zaakvoerder bestaan er diverse types verzekeringen die garanties bieden voor de continuïteit van de onderneming. De bekendste zijn de verzekeringen tegen winst- en/of inkomstenderving bijvoorbeeld bij machinebreuk en verlies van verkoopwaarde bij beschadiging aan voorraden. Soms worden deze waarborgen toegevoegd aan algemene polissen maar een controle door een professioneel en onafhankelijk makelaar is goud waard. Bij Tinis NV doen wij gratis een screening van de verzekeringsportefeuille van uw bedrijf en uw gezin.

Bijstand op meerdere niveaus: in de rechtbank, op reis of bij pech

Op het vlak van bijstandsverzekeringen bestaat er een ruim aanbod aan waarborgen die uw gezin en uw bedrijf de broodnodige ondersteuning bieden. Tegenwoordig is een rechtsbijstandverzekering een must. Terwijl men vroeger heel wat zaken in der minne regelde, is dat nu veel minder het geval. In heel wat gevallen reageert de tegenpartij via een advocatenkantoor en probeer dan maar uw recht te halen. Maar ook reisbijstandsverzekeringen en de waarborg pechverhelping zijn geen onbekenden bij het grote publiek.

Kredietverzekeringen

Kredietverzekeringen werken in beide richtingen: als bescherming tegen het niet terugkrijgen van een toegestaan krediet of als bescherming tegen het onvermogen om uw krediet verder af te lossen. Onder deze laatste vallen de schuldsaldoverzekeringen, zeker gekend bij wij een hypothecaire lening afsloot. Bij elke lening die u onderschrijft blijft dit sterk aan te raden. Zo vermijdt u dat uw gezin of bedrijf in de problemen komt, indien u iets overkomt. Hebt u als zaakvoerder een lening toegestaan aan een ander bedrijf, voor een bepaald project of aan een particulier dan is het aan te raden minstens een deel van uw geld te beschermen tegen insolvabiliteit van de ontlener. Vraag ons gerust om meer inlichtingen.

 

LEVENSVERZEKERINGEN

LEVENSVERZEKERINGEN OP MAAT

Met ons advies maakt u de juiste keuze!

De levensverzekering is al lang niet enkel een waarborg tegen het risico op overlijden en de financiële implicaties ervan maar is geëvolueerd tot een van de beste spaarvormen die er bestaat. Deze vorm van verzekeringen biedt heel veel mogelijkheden en er bestaat een keuze uit een brede waaier aan polissen. Het is een risicoloze belegging geworden die alle betaalde premies 100% garandeert. Ze biedt meestal een gewaarborgde opbrengst en een winstdeelname. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, bekomt u eveneens een belastingvoordeel. In dit geval biedt dat een garantie voor een stevig rendement.

Gemengde levensverzekering, op maat van de zelfstandige ondernemer

Terwijl zuivere levensverzekeringen nog zelden voorkomen, zien we wel nog regelmatig gemengde levensverzekeringen. Zeker voor zelfstandigen vormt dit een interessante formule. Deze producten bieden een combinatie van een spaarformule en levensverzekering. Er zijn diverse combinaties mogelijk en professioneel advies is hier op zijn plaats. Hiervoor kunt u terecht bij Tinis NV, uw professionele makelaar. Contacteer ons gerust op 051 69 60 63.